ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.studioblanche.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Verkoper Studio Blanche is de éénmanszaak van Justine Demeure en  is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0844.946.214 
Het BTW nummer is BE0844 946 214
Telefoonnummer: 0473 31 58 42 
E-mailadres: info@studioblanche.be

Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Verzending en levering

We proberen je bestelling zo snel mogelijk te verzenden. Van zodra we jouw betaling ontvangen wordt je pakje meestal binnen de 2 werkdagen verzonden. Als je kiest om te betalen met overschrijving, kan het enkele dagen duren voor het bedrag op onze rekening verschijnt. We kunnen echter niet garanderen dat alles voldoende in voorraad is. Bestel dus tijdig! Indien het product niet op voorraad is, dan nemen we contact met je op.

Wanneer je pakje verzonden is, dan krijg je hierover nog een automatische mail.

Verzending gebeurd met Bpost. De verzendkosten bedragen 6 euro. 

Dwz dat je aanwezig moet zijn om je pakket in ontvangst te nemen. Indien je niet thuis bent, kan je het pakket de volgende werkdag gaan ophalen in je postkantoor.

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

We verzenden ook naar Nederland. 

Privacy & Beveiliging

Wij hebben ze nodig om de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclame-acties/promoties. Uiteraard houden we die gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. Ze worden zeker niet aan derden doorgegeven. Tevens heb je als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Op deze manier respecteren we de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Terugzending & ruilen

Je hebt het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding dient schriftelijk te gebeuren, met vermelding van het bestelnummer.

Als je van het verzakingsrecht gebruik wil maken moet je de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Studio Blanche, Sint-Martenplein 6, 3800 Sint-Truiden, België. Het artikel moet in originele, ongeopende en verkoopbare staat zijn. Na ontvangst van het retourpakket, storten we het door jou betaalde bedrag (exclusief eventueel betaalde verzendkosten) terug op je rekening. Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het bedrag niet terugbetaald. Goederen die specifiek voor jou ontworpen of op bestelling zijn worden niet teruggenomen. In dit geval kan je je dus niet beroepen op het verzakingsrecht.

Betalen

Betalen kan per overschrijving of met paypal.

Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 8 dagen na levering worden vermeld, anders vervalt elk recht.

Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

Schendbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Verlies en schade door verzending

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending via Bpost.
Gelieve zo volledig mogelijk je adres door te geven.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen zullen onze eigendom blijven tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

Facturen

Via de webshop verkopen we enkel aan particulieren. Indien je dus een factuur wil als zakelijke klant, dien je te bestellen per mail zodat we een factuur kunnen opmaken. Let wel: facturen worden altijd in detail opgemaakt!