Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.studioblanche.be met de op de website aangeboren producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de verkoopsvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na die datum van wijziging worden geplaatst.

Fabriekstraat 36B bus 202, 3800 Sint-Truiden, 0473 31 58 42, BTW nr: BE0719 271 628, KBO nr: 0719.271.628

Telefoonnummer: 0473 31 58 42 (bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 11u en 17u)

[WINKELGEGEVENS]

Email adres: info@studioblanche.be

TOEPASSING

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die intergraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzonder voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

VERZENDING

We proberen je bestelling zo snel mogelijk te verzenden van zodra we je betaling hebben ontvangen. Verzendingen gebeuren van dinsdag tot vrijdag. Betaal je met overschrijving, dan kan het enkele dagen duren, voor we je betaling ontvangen hebben. In principe hebben we alles in voorraad en leveren we binnen 2-3 werkdagen na ontvangst betaling. Uitzonderlijk kan de levertijd langer zijn. Indien dat het geval is, nemen we contact met je op.
Gepersonaliseerde producten, zoals bijvoorbeeld stickers, hebben een productietijd van 1 week.
Wanneer je pakket verzonden is, ontvang je een verzendbevestiging per mail.

Verzendingen gebeuren met Bpost. Verzendkosten binnen België bedragen 8 euro. Verzendkosten naar Nederland bedragen 10 euro.
Indien je niet aanwezig bent, kan je je pakket de volgende dag in het postkantoor gaan ophalen.
We zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder vallen productieonderbrekingen, transportvertragingen en werkonderbrekingen.

PRIJS

Studio Blanche bvba behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn

TERUGZENDING & RUILEN

Je hebt het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding dient schriftelijk te gebeuren, met vermelding van het bestelnummer en het rekeningnummer voor de terugbetaling.
Als je van het verzakingsrecht wil gebruik maken, dien je de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terug te sturen naar STUDIO BLANCHE, FABRIEKSTRAAT 36B, 3800 SINT-TRUIDEN, BELGIE. Het artikel moet in originele, ongeopende en verkoopbare staat zijn. Na ontvangst van het retourpakket, storten we het door jou betaalde bedrag (exclusief eventueel betaalde verzendkosten) terug op je rekening. Voedingswaren (o.a. suikerbonen en snoep) en sale (uitverkoop of korting) artikels nemen we niet terug. Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het bedrag niet terugbetaald. Goederen die specifiek voor jou ontworpen of op bestelling zijn worden niet teruggenomen. In dit geval kan je je dus niet beroepen op het verzakingsrecht.
Producten (met uitzondering van voeding) die aangekocht werden in de fysieke winkel kunnen enkel geruild worden. (Geen terugbetaling mogelijk)

BETALEN

Je kan betalen per overschrijving, Mister Cash, Ideal of met Paypal.

KLACHTEN

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 8 dagen na levering worden gemeld, anders vervalt elke recht. Per levering dient u alle gebreken in 1 keer te melden. We verzenden één keer alle artikels die beschadigd of niet zoals verwacht toegekomen zijn. Beschadigingen aan zendingen waarvan de waarde minder dan 10 euro is, worden gecompenseerd door een terugbetaling van de beschadigde artikels. 

WAARBORG

Onze waarborg beperkt zicht tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beide voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van onze opzet of grove fout.

SCHENDBAARHEID

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten

TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch Recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

VERLIES EN SCHADE DOOR VERZENDING

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending door Bpost.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen zullen eigendom blijven tot de volledige betaling is gebeurd, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben we het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

FACTUREN

Na verzending van je bestelling ontvang je een factuur per mail. Een BTW nummer kan steeds doorgeven bij het invullen van de facturatiegegevens. Alle facturen worden in detail opgemaakt. Er is geen mogelijkheid om in algemene termen een factuur op te stellen.ond